Undersökningen 2019

Universums undersökning bygger på resultatet av svaren från totalt 2 363 personer. De fick under perioden januari–april 2019 besvara frågan om vilken arbetsgivare inom besöksnäring­en som är deras ideala. Av metodskäl omfattar undersökningen enbart företag med fler än 50 anställda. Undersökning­en omfattar enbart Visitas medlemsfö­retag.

Universums frågeformulär baseras på undersökningsföretagets 25 års erfaren­het, forskning inom HR, fokusgrupper och kommunikation med yrkesverksam­ma kunder. Det är tredje året i rad som Universum genomför undersökningen åt Visita.