Undersökning bygger på resultatet av svaren från totalt 2 363 personer under perioden januari–april 2019.  Läs mer