Attraktiva arbetsgivare i besöksnäringen

Foto: Peter Knutson

För tredje året i rad har undersök­ningsföretaget Universum genomfört en undersökning om vilka som är de mest attraktiva arbetsgivarna av de stora före­tagen inom besöksnäringen (fler än 50 anställda) och det är självklart spännande att ta del av resultatet!

Förutom att de som svarat har fått ange var de helst skulle vilja jobba inom besöksnäringen har de också fått svara på generella frågor om vad som gör en arbetsgivare attraktiv och vilka egenskaper hos en arbetsgivare som skulle kunna får dem att stanna kvar eller fundera på att byta jobb. Detta är viktig kunskap för våra medlemmar.

Undersökningen visar vikten av att arbeta med sitt varumärke även när det gäller rekrytering och kompetensförsörjning. Vår näring vill ju dra till sig talanger och få dem att stanna. Då lönar det sig att marknadsföra sig som företag gentemot möjliga medarbetare. Våra medlemsföretag behöver arbeta ännu mera med sina arbetsgivarvarumärken. Jag tror att det är helt rätt väg att gå." - Jonas Siljhammar, vd, Visita.