Visitas vd Jonas Siljhammar om årets undersökning  Läs mer

Undersökning bygger på resultatet av svaren från totalt 2 363 personer under perioden januari–april 2019.  Läs mer

Vilka arbetsgivare är mest attraktiva i din region?  Läs mer

Vilka egenskaper är viktigast för studenter och yrkesverksamma i besöksnäringen?  Läs mer