Människor & Kultur

Människor & Kultur beskriver den sociala och kulturella miljön på arbetsplatsen och utgör drivande faktorer bakom arbetsgivarens attraktivitet. En tydlig ökning har skett sedan 2017 i strävan efter en kreativ och dynamisk samt vänlig arbetsmiljö bland arbetstagare.