Jobbegenskaper

Jobbegenskaper beskriver arbetsinnehåll, samt möjligheter till utveckling. Dessa är drivande faktorer bakom arbetsgivarens attraktivitet. Arbetstagare eftersträvar i allt högre utsträckning en variation av arbetsuppgifter och ett utmanande arbete.