Attributen Rykte & Image beskriver arbetsgivaren som organisation. Erbjudande av attraktiva tjänster och upplevelser är på tydligt uppå…  Läs mer

Jobbegenskaper beskriver arbetsinnehåll, samt möjligheter till utveckling. Dessa är drivande faktorer bakom arbetsgivarens attraktivitet. Ar…  Läs mer

Människor & Kultur beskriver den sociala och kulturella miljön på arbetsplatsen och utgör drivande faktorer bakom arbetsgivarens attrakt…  Läs mer