Undersökningen 2018

Undersökningen av 2018 års hetaste arbetsgivare är resultatet av 2 503 yrkesverksamma och studenters svar på frågan vilken som är deras ideala arbetsgivare inom besöksnäringen.

Frågeformuläret är baserat på Universums 25 års erfarenhet, omfattande forskning inom HR, fokusgrupper och kommunikation med våra kunder. Fältperioden var mellan december 2017 till februari 2018.

Undersökningen baseras på svar från personer som idag studerar och/eller jobbar inom besöksnäringen. Av metodskäl har det enbart varit möjligt för respondenterna att välja mellan företag som har 50 anställda eller fler. Företag med färre anställda kan dock förekomma i undersökningen om de upprepade gånger förekommit i respondenternas frisvarstexter. Undersökningen omfattar enbart Visitas medlemsföretag.