"Det finns goda möjligheter att ta sig in och klättra på listan"

Foto: Peter Knutson

För andra året i rad har Universum genomfört en undersökning inom vår näring och det är spännande att ta del av resultatet! I år har vi två nya företag på topp-10-listan, vilket såklart är extra roligt. Det visar att det finns goda möjligheter att ta sig in och klättra på listan.

Förutom att de som svarat har fått ange var de helst skulle vilja jobba inom besöksnäringen har de också fått svara på generella frågor om vad som gör en arbetsgivare attraktiv och egenskaper hos en arbetsgivare som skulle kunna få dem att byta jobb eller stanna kvar. Viktig kunskap som kommer alla våra medlemmar till del.

Universums undersökning är en viktig del av Visitas arbete med kompetensförsörjningsfrågorna. Dels genom att den visar att det finns många människor som vill arbeta och göra karriär i vår näring, dels genom att den visar vikten av att arbeta med sitt varumärke även när det gäller rekrytering och kompetensförsörjning.