”Att vara en bra arbetsgivare bidrar också till en bättre affär.”

Foto: Kristofer Hedlund

För att synliggöra branschen och möjligheterna med ett jobb inom besöksnäringen har Universum, på uppdrag av Visita, undersökt vilka som är branschens mest attraktiva arbetsgivare. Universums Employer Branding & Talent Strategy Specialist Sighsten Dahl berättar om resultatet.

Berätta, vad är målet med undersökningen?

– Det primära målet är att synliggöra branschen, de arbetsgivare som finns och alla de karriärmöjligheter som branschen erbjuder. Ett annat mål är att utbilda och dela kunskap inom området för alla arbetsgivare inom besöksnäringen. Att vara en bra och attraktiv arbetsgivare hjälper inte bara till att locka kompetens, det bidrar också till en bättre affär.

Hur har ni gått till väga för att ta fram resultaten?

– Underlaget till undersökningen är 2503 personer som antingen är studenter eller yrkesverksamma inom besöksnäringen. Vi har frågat dem vilka arbetsgivare de känner till, var de är intresserade av att jobba och vilken eller vilka som är deras ideala arbetsgivare. Den arbetsgivare som har fått flest personer att ange dem som sin ideala arbetsgivare rankas högst.

Går det att utläsa någon trend av undersökningen?

– Det vi ser är att de företag som hamnar i topp har en tydlig strategi för frågan och har under längre tid haft den högt upp på agendan. Vi kan också se att många i toppen är stora arbetsgivare med kända konsumentvarumärken. Att vara stor är en bra förutsättning för att vara attraktiv, men storlek är inte samma sak som attraktiv. Det bekräftar exempelvis Fotografiska, som är ganska små i förhållande till de övriga i toppen.

Vilka faktorer är avgörande när talanger ska välja arbetsgivare?

– Många har svarat att kultur, sammanhållning och respekt är viktigt på en arbetsplats. Dessutom uppskattar de flesta varierande arbetsuppgifter som inte blir monotona. Det i kombination med ett bra ledarskap skapar en trygghet på arbetsplatsen, vilket undersökningen visar att många eftersträvar. Inom besöksnäringen är det egna nätverket den enskilt största källan till information om olika arbetsgivare. Det stärker vikten av att ha personal som trivs på sina arbetsplatser och är bra ambassadörer i sina egna nätverk. Att då vara attraktiv som arbetsgivare externt skapar ytterligare stolthet internt och stärker det interna varumärket.

Vad tror du om framtiden för besöksnäringen?

– Liksom många andra näringar har branschen fortsatta utmaningar när det gäller kompetensförsörjning. Bristen på kockar och andra kompetenser kommer inte att försvinna över en natt. Generellt behöver arbetsgivarna anpassa sig för att attrahera fler och behålla sin personal. Motiverad personal ger effekter på servicenivån, som i sin tur direkt påverkar affären så det är en otroligt viktig fråga att arbeta vidare med.


Skribent
Sofie Lundmark